Conill confitat

12.50€
  • Conill confitat amb herbes i xerès
  • Conejo confitado con hierbas y jerez