Xoriço

12.00
  • Amb xoriço ibèric i dàtil 
  • Con chorizo ibérico y dátil.